Privacybeleid Teslion®

Uw Privacy

Teslion® acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit Privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Teslion® persoonsgegevens verwerkt met betrekking tot relaties waaronder klanten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Teslion® zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Teslion® uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Teslion® hiertoe contactgegevens, waaronder uw naam, adres, postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer, emailadres en eventueel het door u verstrekte bankrekeningnummer:

Hoe lang we gegevens bewaren
Teslion®zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor deze termijn hanteren wij 2 jaar omdat wij een garantietermijn hebben van 2 jaar.

Digitale correspondentie

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Teslion®, Minervum 7030, 4817 ZL Breda, 076 – 2050892. E-mail: info@teslion.nl.